Introduktion Ekonomisk formelsamling Skriv ut Skriv ut   

Ekonomisk formelsamling
 

Formelsamling kortfattad

Intäkter - Särkostnader = Täckningsbidrag


TI - TK = Resultat eller TI - (RK+FK) = Resultat


TTB = TI - RK eller TTB = TB/st · antal enheter


TTB - FK = Resultat


Nollpunkt (break-even) då TI = TK eller då TTB = FK


Nollpunktsvolym: FK/TB/st


Täckningsgrad (TG): TTB/TI


Säkerhetszon: Verklig försäljning (antal) - Nollpunktsvolym


Säkerhetszonen kan också uttryckas i kr:
Verklig försäljning (kr) - Nollpunktsomsättning


Ingående varukostnaden i kr/Genomsnittligt lager i kr (beräknat till ingående varukostnad)


Genomsnittlig  lagringstid: 365 dagar/Omsättningshastigheten


Kassalikviditet: Omsättningstillgångar utom varulagret/Kortfristiga skulder


Balanslikviditet: Samtliga omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder


Soliditet: Eget Kapital/Totalt kapital


Räntabilitet på EK: Resultat efter finansnetto (före skatt)/Eget Kapital


Beställningspunkt:

=

Förbrukning per tidsenhet · Anskaffningstid i samma tidsenhet + Buffert


Genomsnittslager

=

Summa inventeringsvärden/Antalet inventeringar

 

=

Lager vid årets början + Lager vid årets slut/2

 

=

Minimilager + Maximilager/2


Omsättningshastighet:

=

Försäljning per år (i st, kg, liter, etc) /  Genomsnittslagret (i st, kg, liter etc) i ggr per år

 

=

Försäljningen per år (i kr)/Genomsnittslagret (till försäljningspris)

 

=

Varukostnaden per år (i kr)/Genomsnittslagret (till varukostnad)


Ingående varukostnad:

=

Fakturakostnad + HemtagningskostnaderFöregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004